Skip to content
Experten mit langjähriger Erfahrung im Bauwesen
Wer sind wir?
Wir bauen, montieren, isolieren und stellen uns jeder Herausforderung.
Wer sind wir?
Previous
Next

Profesionáli s bohatými skúsenosťami v stavebníctve

Budujeme, montujeme, izolujeme a postavíme sa každej výzve

Wer sind wir?

Wir sind seit 2013 in der Bauindustrie tätig und verbessern uns und wachsen jedes Jahr. Wir kooperieren langfristig mit verschiedenen Bau- und Montageunternehmen aus Ausland. Wir unterstützen die Firmen als Subunternehmer und helfen mit der Realisierung ihrer Projekte. Wir sind Spezialisten in 4 Hauptbereichen: Abdichtung, Demontage und Montage von Hebezeugen und Straßenbau.

Hydroizolácie

Tepelná izolácia a hydroizolácia budov patria k našim najčastejším projektom. Klientom ponúkame kvalitné riešenia v oblasti hydroizolácie výrobných hál, obytných budov, ale tiež základových dosiek a tunelov.

Pracujeme s rôznymi izolačnými materiálmi no najmä s PVC, HDPE, RESSITRIX, EPDM (zvárané ručne, strojom a extrudérom) a taktiež s bitumenovými páskami a rôznymi lepenkami.

Demontáž a montáž zdvíhacích zariadení

Máme bohaté skúsenosti s modernizáciou starších výťahov ako aj s montážou úplne nových výťahov na území celého Slovenska. Montujeme rôzne typy výťahov (osobné, nákladné a autovýťahy) a tiež aj atypické výťahy presne podľa potrieb zákazníka.

Pozemné stavby

Našim hlavným zameraním je predovšetkým obnova bytových a historických budov a zatepľovanie či sanácia spodných častí budov. O všetky naše činnosti sa starajú skúsení a kvalifikovaní pracovníci. Každý projekt a každá stavebná realizácia si zaslúžia osobitný prístup, preto im ho vždy radi poskytneme.

Cestné stavby

Vďaka viacročným skúsenostiam v oblasti cestného staviteľstva vieme v tejto oblasti klientom ponúknuť kvalitné služby a profesionálne know-how. Participujeme na výstavbe a budovaní veľkých aj menších cestných projektov, oprave a rekonštrukcii chodníkov a ciest. Zabezpečujeme zemné práce, zakladanie stavieb, geodetické práce, pokládky asfaltu a CBGM, ukladanie optických káblov a iné stavebné práce podľa vašej potreby.

Súčasťou nášho tímu sú aj profesionálni zvárači so skúsenosťami zo zahraničia, ktorých služby využívajú naši partneri z oblasti výstavby mostov, zakladania stavieb, zvárania a repasov vrtných súprav.

Abdichtung

Wärmeisolierung und Abdichtung gehören zu unseren häufigsten Projekten. Unseren Kunden bieten wir hochwertige Lösungen im Bereich der Abdichtung von Produktionshallen, Wohngebäuden, aber auch Bodenplatten und Tunneln.

Wir arbeiten mit verschiedenen Isoliermaterialien, vor allem PVC, HDPE, RESITRIX, EPDM (hand-, maschinen- und Extruder-geschweißt) und wir verwenden auch Bitumenstreifen und verschiedene Pappen.

Demontage und Montage von Hebezeugen

Wir haben langjährige Erfahrung mit der Modernisierung von älteren Aufzügen sowie auch mit der Montage von völlig neuen Aufzügen in der gesamten Slowakei. Wir montieren verschiedene Aufzugstypen (Personal-, Lasten- und Autoaufzüge).

Hochbau

Zu unseren Hauptbereichen gehören vor allem Renovierung von Wohngebäuden und historischen Gebäuden sowie auch Isolierung und Renovierung der unteren Gebäudeteile. Unsere erfahrenen und qualifizierten Mitarbeiter kümmern sich um alle Aktivitäten.

Jedes Projekt und jede Baurealisierung verdienen eine individuelle Einstellung, daher sind wir immer bereit, sie zu leisten.

Straßenbau

Dank der langjährigen Erfahrung im Bereich des Straßenbaus liefern wir unseren Kunden einen Qualitätsservice und ein professionelles Know-how. Wir beteiligen uns am Bau und Bau von größeren und kleinere Straßenprojekten, Reparatur und Umbau von Gehwegen und Straßen. Wir liefern Erdarbeiten, Fundamentaufbau, Vermessungsarbeiten, Verlegen von Asphalt und CBGM, Verlegen von optischen Kabeln und andere Bauarbeiten nach Ihrem Bedarf.

Zu unserem Team gehören auch professionelle Schweißer mit der Erfahrung aus Ausland. Ihre Präzision wird bei Brückenbau, Fundamentaufbau, beim Schweißen und bei Sanierung von Bohrgeräten eingesetzt.